כתובת החברה

מגשימים 20, פתח תקווה

PTA 700

שפופרת מוגברת

אביזרים