כתובת החברה

מגשימים 20, פתח תקווה

PTI 500

שפופרת חמישה גידים

אביזרים