כתובת החברה

מגשימים 20, פתח תקווה

E MAX 308

מרכזיה אנלוגית שלושה קווים ושמונה שלוחות

אביזרים