כתובת החברה

מגשימים 20, פתח תקווה

IP MAX 30

מרכזית IP עד שלושים שלוחות

אביזרים